top of page

Mer informasjon om skadedyrkontroll

Water Birds

Skadedyrkontroll

  1. Forhindre at skadedyr trenger inn på bebyggelse og eiendom.
     

  2. Det finnes ingen “kvikk fiks”
     

  3. Åtestasjoner
     

  4. Miljøbevisste tiltak for bekjempelse av skadedyr

Skadedyrkontroll:

Skadedyrkontroll skal forhindre at skadedyr trenger inn på bygninger og eiendom. Det vanlige er at kunden kontakter profesjonelle først når problemet er oppstått. Når mus, rotter, skjeggkre eller maur allerede har inntatt boligen. Oppgaven blir da å minske antallet skadedyr, og hindre flere i å komme inn.

Det finns ikke noen “kvikk fiks” når det gjelder skadedyrkontroll. Men kundene vil ofte tro/føle at det er det, når de har hatt besøk, og de synlige skadedyr er borte. Det kunden kaller bekjempelse er ofte oppstarten på et langvarig samarbeid. Først må man bekjempe skadedyrene, så må vi følge opp grunnlaget som er skapt. Det som følger etter, er det som er den viktigste jobben. Å hindre eller minimere mengden skadedyr som kommer inn. Deretter må man se på omgivelser. Alle faktorer som gjør at skadedyr trivest, må fjernes. 

Åtestasjon:

Når det gjelder mus og rotter så brukes åtestasjoner som kombinerer flere virkemiddel. Tradisjonelt brukes åtestasjoner med åte. Vi bruker også klappfeller og fangstfeller for mus og/eller rotter. Her finnes det flere typer og metoder. Buri Norsk skadedyrkontroll utvikler sin egen åtestasjon som kombinerer åte, sammen med de fleste klappfellene vi bruker, på en effektiv og funksjonell måte. Dette er samtidig miljøvennlig, med mindre bruk av forskjellige typer materiell. En åtestasjon i stedet for tre forskjellige, som vi må bytte ut når du endrer metode, gjør arbeidet mer effektivt. Det er bedre med en type åtestasjon enn flere, da en type, gjør arbeidet mer effektivt. Da trenger ikke skadedyret å bli vant til en ny lukt og nytt utseende som kan gjøre at bekjempelsen tar lengre tid. Gnagere liker ikke nye ting og nye lukter der de ferdes. Det heter på fagspråk neofobi. En metode kan være og bruke en åtestasjon med klappfelle i. Når bekjempelsen er over brukes de samme åtestasjonene til åte. Og de åtestasjonene vi utvikler rommer mer åte på en barnesikker måte en de som vi har funnet på markedet. Det betyr at vi stopper flere mus og rotter en de andre på markedet.

15Buri_Norsk_Skadedyrkontroll_As_redigert (of 15).jpg

Bilde tatt av Østlands-Posten.

Trenger du hjelp?

bottom of page